Privatlivspolitik for medlemmer

Behandling af oplysninger

I forbindelse med dig som medlem indsamler og behandler foreningen Lægekurserne .dk, som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan foreningen: Lægekurserne.dk behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Lægekurserne.dk indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • e-mailadresse
 • mobil
 • Uddannelse

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til at informere om vores kursustilbud
 • At komme med oplysninger om tilmeldte kurser
 • Udsende kursusmateriale.
 • Afregningsformål

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os, og kan til enhver tid afmeldes med sletning af oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger     

 • Vi samarbejder med Nem Tilmeld, som administrerer tilmeldingsoplysninger, samt modtager afregninger.
 • Regnskaber revideres af revisonsfirma: Revifaxe.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlerer p.t.

 • Nem Tilmeld. Der foreligger databehandler aftale

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål, og du har accepteret, at modtage mail fra foreningen.

Dine rettigheder

Du har ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på [kontaktoplysninger på klinikken].

 

Adresseoplysninger på lægekurserne.dk

Formand Britta Mollerup

Nørregade 20 1.tv.

4600 Køge

Danmark

Tlf. : 56 63 05 88

Mail.: [email protected]

Dato: 02 01 2020