Indkaldelse til generalforsamling 14.12.23 i MBK’s  hos lokaler Pilestræde 61 København kl 17.00.

Tilmeldelse påkrævet.

Tilmeldingsfrist seneste d. 7. december via [email protected]

Dagsorden.
Valg af dirigent
Formandens beretning.                                                                                                                                Valg af bestyrelse                                                                                                                                Regnskab 2022
kursusprogram 2024
Forslag / eventuelt

Formandens beretning

Kursus året 2023, ser ud til at blive et godt kursus. Der har været pæn tilslutning til rejse kurserne i foråret samt til kurserne på Dragsholm slot.
Efterårets kurser som holdes i MBK’s lokaler i København, har flot med tilmeldinger. Specielt har der været overordentlig stor interesse for kurset: Kvinder og hormoner. Men også for det nyeste kursus ADHD i praksis. Vi har arrangeret flere kursuspladser på årets sidste kurser for at hjælpe flere til at udnytte deres kursusmulighed i indeværende år.

Som det ser ud nu vil vi når året er omme afholdt 16 kurser med i alt 39 kursusdage og har haft 565 kursister på kursus.

Referat af generalforsamling 15. december 2023 kl. 17 i MBK’s lokaler Pilestræde 61 København.

Dagsorden:

Valg af dirigent, som bliv Pia Borup

Formands beretning, som fremgår herunder i indkaldelsen

Kursusregnskab for 2021, blevet godkendt

Kursusprogram for 2023 fremlagt med 16 planlagte kurser, heraf 4 i udlandet

Forslag evt. her kom ingen forslag

Bestyrelsen modtog genvalg .

26.11.2022.: Der indkaldes til generalforsamling d. 15 december 2022 kl. 17.00 i MBK’s lokaler    Pilestræde 61 1211 København.                                                                                                        Tilmelding senest d. 10 december på [email protected]

Dagsorden.
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab 2020
kursusprogram 2021
Forslag / eventuelt

Formandens beretning 2022

Året 2022 startede også i Coronaens skygge. I løbet af foråret kom der dog gang i kursus aktiviteten både med kurset: Overskud i dit lægelige på Dragsholm slot i marts og rejsekurserne i april-maj : Lev livet- tænk mindre,  om metakognitiv terapi på Mallorca og kurset: Undgå empati udmattelse, og blive bedre til Hverdagspsykiatri afholdt i Nice, som kunne gennemføres med flot deltagelse.

Vanen tro er kursus intensiteten størst i efteråret, hvor der er fint med tilmeldinger til årets sidste kursus dage i København. Vi kan således konstatere, at der når året er gået, har der været 18 gennemførte kurser, heraf 5 i udlandet. Vi har måtte aflyse 1 kursus.

Der vil så have  været  47 kursus dage og 411 kursister på kursus

Vi ser frem til at kunne lyde velkommen til endnu et spændende kursus år i 2023

25.11.2021: Der indkaldes til årlig generalforsamling d. 9 december 2021 kl. 17.00 i MBK’s lokaler Pilestræde 61 1211 København
Tilmelding senest d. 4 december på [email protected]

Dagsorden.
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab 2020
kursusprogram 2021
Forslag / eventuelt

Formandens beretning 2021
Året 2021 blev også et år præget af Corona restriktioner. I foråret måtte flere kurser aflyses. Når man max. må forsamles 5 personer, er det svært at gennemføre kurser.
Virtuel deltagelse har været en mulighed under Corona nedlukningen. Det har ikke været optimalt, hverken for virtuelle eller fysiske tilstedeværende kursister, og teknikken, har hyppigt været en udfordring. Vi har derfor besluttet at undlade denne mulighed fremover
Henover sommeren, hvor der var lettelse i Corona restriktionerne, har det været muligt at gennemføre udenlandskurser, med ganske pænt fremmøde.
Vi var på Cas Bernath på Mallorca til kurset: Undgå empati udmattelse. Et meget vel forløbende kursus på et fantastisk sted, som desværre er solgt nu. Det har ikke været muligt at finde erstatning på Mallorca som vil huse en gruppe. Kurset er i 2022 derfor flyttet til Nice og udvidet med psykiatri under Systematisk efteruddannelse. Der vil således blive 2 dage Systematisk efteruddannelse og 3 dage selvvalgt under titlen : Undgå empati udmattelse, og blive bedre til Hverdagspsykiatri. Det afholdes samme sted som vi i en årrække med succes har afholdt: Ondt i skroget.
Kurset: Smerte, tab og takling blev afholdt på Brigitta klosteret i Rom hvilket mange kursister synes var en spændende og anderledes oplevelse.
Kurserne på Dragsholm slot: Liv mere-tænk mindre og Bevar hjernen, har begge været store succeser. De gentages begge næste år
De fleste af vores indlands kurser på 1- 2 eller 3 dage afholdes i MBK’s spændende lokaler centralt i København. Det er yderst let at komme dertil med offentlig transport og de har en fin service hvorfor vi holder fast i at afholde kurserne der.
Kursus aktivitet er også i den kommende tid udfordret af COVID-19 infektion og restriktioner. Vi håber at kunne komme igennem med de planlagte kurser såvel i ind- som udland

Regnskab Laegekurserne.dk 2020

Indtægter :
Kursusindtægter. ( incl Kontingenter.) 2.031.938.,00
Renteindtægt : 0,00
Indtægt i alt.: 2.031.938.,00

Udgifter:
Honorarer : 1.569.137,00
Ophold og transport : 988.922,00
Revisor: 19.750,00
Kontorartikler: 3.830,00
EDB udgifter incl. hjemmeside. 35.395,00
Bankgebyrer: 1.738,00
Gaver, blomster + andre omkostninger : 180,00
Mindre anskaffelser: 13.035,00
Abonnement Nem Tilmeld 36.875,00
Transaktionsgebyrer Nem Tilmeld 3.049,00
Udgifter i alt : 2.671.911,00

Årets resultat : -639.973,00
Egenkapital i alt 1.119.608,00

Indestående :
Sydbank : 221.607,00
Nem Tilmeld : 1.326.215 ,00
Forudbetalte kurser : 424.850,00

———————————————————————————————————————————————————————————————–
25.11.2020 : Der indkaldes til årlig generalforsamling d. 10 december 2020 kl. 17.00 i MBK’s lokaler Pilestræde 61 1211 København
Tilmelding senest d. 4 december på [email protected]

Dagsorden.
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab 2019
kursusprogram 2020
Forslag / eventuelt

Referat af generalforsamling 10. december 2020, som i år blev afholdt virtuelt.
Valg dirigent: Pia Borup valgt
Formandens beretning ved BM (se denne)
Fremlæggelse af regnskab ved SM
Fremlæggelse af kursus oversigt 2020, blev godkendt, dog med forbehold for hvad der kan lade sig gøre i forhold til Corona restriktioner. Vi holder foreløbig fast i udlandskurser, men følger situationen nøje.
Bestyrelse Genvalgt: Britta Mollerup som formand, Søren Mollerup som kasser og Pia Borup som Sekretær

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formandens beretning 2020 :
Året 2020 har for Lægekurserne.dk, som for så mange andre været et ganske anderledes år.
Vi nåede et vel besøgt udenlandsk kursus: Dermatologi og sol i Malaga, inden Danmark og alt kursus aktivitet lukkede ned. Hen igennem efteråret, har vi så småt optaget kursus aktiviteten under de forhold som gældende korona restriktioner har bestemt.
Det har været et år med mange aflysninger og udsættelser, men heldigvis har der, selv efter Corona stramningerne med forsamlingsforbud over 10 personer, været mulighed for kursus afvikling. Dette har dog krævet at undervisningen kun kunne foregå i rækker med minimum 1 m mellem hver person. En del har været meget tilfredse med at få muligheden for overhovedet at kunne komme på kursus. Andre har været mere betænkelige, hvorfor vi har oprettet mulighed for virtuel deltagelse i kurserne. Det er ikke det samme som at være på stedet, men dog en mulighed for at få ny viden. Vi evaluerer på, om det fortsat skal være en mulighed fremover, når årets kursus afvikling er færdig.
Udover kurset i Malaga, har alle udenlandske kurser været aflyst, udsat eller flyttet til DK.
Kurset: Smerter tab og tackling bliver blev holdt i Rønne, hvor udfordringen blev at Gitte Handberg, havde fået undervisningsforbud af Region Syd, da hun skulle indgå i corona beredskab. Det gik efter forholde rimeligt med virtuel undervisning, blandet med Christians Buschs meget tilstedeværende undervisning.
Kurserne: Lev livet-tænk mindre, Ondt i skroget og Undgå empatiudmattelse er alle flyttet til 2021. Tiden må vise om de også skal flyttes til DK.
Kurset: Addicted, holdes i år, ikke i det centrale London, men i det centrale København. Det har givet mulighed for flere gæsteundervisere. Vi ser frem til et spændende kursus.
Økonomien har været mere stram i år. Der har været langt mere administrativt arbejde med aflysninger, tilbagebetalinger og rigtig mange spørgsmål. Der har naturligt nok været reduceret Kursusindtægter. Vi kan dog fastholde en økonomi, der gør os i stand til at udbyde kurser, også fremover.

Britta Mollerup.

REGNSKAB
Lægekurserne.dk 2019
Indtægter :
Kursusindtægter. ( incl Kontingenter.) 5.423.707,00
Renteindtægt : 0
Indtægt i alt.: 5.423.707,00

Udgifter :
Honorarer : 2.572.189,00
Ophold og transport : 2.636.683,00
Revisor: 20.612,00
Kontorartikler: 5.961,00
EDB udgifter incl. hjemmeside. 4.545,00
Bankgebyrer: 1.394,00
Annoncer 500,00
Gaver, blomster + andre omkostninger : 1.508,00
Mindre anskaffelser: 6.062,00
Abonnement Nem Tilmeld 37.125,00
Transaktionsgebyrer Nem Tilmeld 5.111,00
Udgifter i alt : 5.291.570,00

Årets resultat : 137.017,00
Egenkapital i alt 1.759.581,00

Indestående :
Sydbank : 785.638,00
Nem Tilmeld : 1.457.867 ,00

—————————————————————————————————————————————————————————————————
Referat af generalforsamling 17 december 2019:

Valg dirigent: Pia Borup valgt

Formandens beretning ved BM ( se denne)

Fremlæggelse af regnskab ved SM

Fremlæggelse af kursus oversigt 2020,blev godkendt.

Evt: forslag om foreningen kan blive kontingent fri. overvejes videre.

Bestyrelse Genvalgt: Britta Mollerup som formand, Søren Mollerup som kasser og Pia Borup som Sekretær

Formandens beretning for året 2019:
Kursus året 2019 har været travlt med mange spændende kurser i både ind og udland.
LIV MERE-TÆNK MINDRE om metakognitiv terapi på Krydstogt, har været afhold 2 gange i år. Efter evalueringerne med stort personligt og fagligt udbytte for kursisterne, er det planlagt igen i 2020 både på krydstogt i september og som 2 dages kursus på Dragsholm.
Det er også blevet til 2 kurser om Kroniker og Ældre på Mallorca og Dragsholm, også disse bliver gentaget. Kurset Smerte, tab og tackling er efter mange år på Azorerne flyttet til Rom, hvor næste års kursus, vil være på Brigida klosteret.
Der er planlagt nyt rejse kursus: Dermatologi og Sol i Malaga i februar 2020
Efter flere år med samme emner inden for Systematisk efteruddannelse, er der nye emner på vej. Disse er opslået i kursusprogrammet, men venter på endeligt curriculum ved årsskiftet, inden den endeligt tekst og program. Det bliver spændende at komme i gang med nye emner. Vi har allerede en del tilmeldinger på Ondt i Skroget: Når Ryg, led mm. smerter. Her forventer vi at 3 ud af 5 kursus dage i Nice, kan godkendes som Systematisk efteruddannelse.
Kursusprogrammet for 2020 er med forbehold for de nye curricula til systematisk efteruddannelse på plads, og vi glæder os til endnu et år med hyggeligt samvær med kollegaer om en bred vifte af faglige kurser.

REGNSKAB:
Regnskab Laegekurserne.dk 2018
Indtægter :
Kursusindtægter. (incl Kontingenter.) 5.306.965,00
Renteindtægt :
Indtægt i alt.: 5.306.965,00

Udgifter :
Honorarer : 2.458.575,00
Ophold og transport : 2.176.485,00
Revisor: 18.912,00
Kontorartikler: 12.639,00
EDB udgifter incl. hjemmeside. 3.484,00
Bankgebyrer: 480,00
Annoncer 1.015,00
Gaver, blomster + andre omkostninger : 1.187,00
Mindre anskaffelser: 35.730,00
Abonnement Nem Tilmeld 18.750,00
Transaktionsgebyrer Nem Tilmeld 3.096,00
P-afgift 750,00
Udgifter i alt : 4.731.103,00

Årets resultat : 575.862,00
Egenkapital i alt 1.054.307,00

Indestående :
Sydbank : 452.858,00
Nem Tilmeld : 1.884.231 ,00

————————————————————————————————————————————————————-

Der indkaldes til årlig generalforsamling d. 17 december 2019 kl. 17.00 på foreningens adresse. Nørregade 20 1.tv. 4600 Køge ( Lægerne Mollerup )
Tilmelding senest d. 10 december.

Dagsorden.
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab 2018
kursusprogram 2020
Forslag / eventuelt

————————————————————————————————————————————————————–

Referat af generalforsamling 2018 d. 13 dec. i MBK’s lokaler i København

Valg af dirigent : PB blev valgt

Formandens beretning: Ved BM

Fremlæggelse af regnskab ved SM

Evt/ indkomne forslag: ingen forslag

Fremlæggelse af kursusprogram for 2019

Bestyrelse Genvalgt: Britta Mollerup: formand, Søren Mollerup kasser og Pia Borup Sekretær.

Formandens beretning. 2018

Det er nu gået 5 år siden vi grundlagde Lægekurserne.dk, og vi kan med glæde notere stor fremgang i kursus aktiviteten. Der blev i 2017 afholdt 19 kurser og i 2018 kommer vi op på 21 kurser.
For første gang har vi afholdt kursus på krydstogt. Kurset LEV MERE TÆNK MINDRE. Blev en stor succes. Forårs kurset i 2019 er allerede udsolgt, og vi gentager det september 2019. Det har også været stor interesse for andre rejse kurser. Vi kan melde udsolgt til Smerte, tab og tackling på Azorerne og Addicted i London. Kurset Bevægeapparatet-så du kan det i Nice, har fået en aflægger i et trænings app kursus Ondt i Skroget, det skal trænes væk, som holdes i København.
Systematisk efteruddannelse trækker mange på kursus. Børn og unge i praksis afholdes 3 gange om året med alt udsolgt hver gang.. På kurset Hverdagspsykiatri får Thomas Borgen Uhre fantastiske evalueringer hver gang. TID til Kronikere har både en 2 dages udgave på Dragsholm slot og en 3 dages på Mallorca. Mallorca opgaven forventes at udvides så overskriften bliver TID til kronikere og Ældre og dermed blive 3 dage med Systematisk efteruddannelse.
Kursusprogrammet for 2019 er stort set på plads og vi ser frem til endnu et år hvor vi arbejder videre på at skabe kurser med stort fagligt udbytte og god kollegial stemning.

Med venlig hilsen
Britta Mollerup
Lægekurserne.dk

Regnskab Laegekurserne.dk 2017
Indtægter :
Kursusindtægter 4.164.750,00
Renteindtægt : 0
Indtægt i alt.: 4.164.750,00

Udgifter :
Honorarer : 1.820.718,00
Ophold og transport : 1.818.900,00
Revisor: 16.550,00
Kontorartikler: 7.708,00
EDB udgifter incl. hjemmeside. 1.500,00
Annoncering incl. forsendelse: 13.969,00
Bankgebyrer: 19,00
Annoncer 429,00
Gaver, blomster + andre omkostninger : 1.761,00
Mindre anskaffelser: 1.297,00
Abonnement Nem Tilmeld 18.750,00
Udgifter i alt : 3.700.116,00

Årets resultat : 464.634,00
Egenkapital i alt 1.054.307,00

Indestående :
Sydbank : 790.866,00
Nem Tilmeld : 664.411,00

Referat af generalforsamling 2017 d. 14 dec. kl. 16.00 i MBK’s lokaler i København

1: Valg af dirigent : PB

2: Formandens beretning ved BM

3: Regnskab 2016. Blev omdelt og fremlagt af SM

4: Indkomne forslag : ingen

5: Eventuelt: intet

Jvf. vedtægter er der ingen på valg dette år, da alle i bestyrelsen ønsker at fortsætte.

Formandens beretning 2017

Endnu et kursus år er ved at være gået. Det har været en fornøjelse at se så mange gode kollegaer er så fagligt aktive. Vi har afholdt 19 kurser
Regnskabet for kurserne er fremlagt. Vi har fået en generel fornuftig økonomi, som har tilladt os at gennemføre også kurset med mere begrænset tilmelding. Vi har således ikke haft aflysninger i år.

Som noget nyt i år holdt vi kursus i Metakognitivterapi på Sicilien. Det var et spændende og velevalueret kursus, var dog ikke til større grupper, så næste kursus i Metakognitivterapi: LEV MERE- TÆNK MINDRE vil blive ombord på Krydstogtskib, en kursusform vil ikke har prøvet før, det bliver spændende, og har allerede givet stor interesse. Vi har udtalt 6 udlandsrejser på årets program, hvoraf de 4 første har været afholdt med succes

Indlandskurserne har været en blanding af selvvalgt og systematisk efteruddannelse, af 1-3 dages varighed. Flere kurser under systematisk efteruddannelse har været gentaget pga. den store tilslutning. Det store behov for systematisk efteruddannelse afspejler sig også i det kommende års kursus program, hvor foråret byder på 5 kurser, med endnu ikke annonceret gentagelser i efteråret.

Kurset Den døende patient er et kursus med både en systematisk og en selvvalgt del. Det afholdes på det fantastik smukt beliggende Nymindegab badehotel. Som noget nyt på dette kursus, skal vi besøge Ankerfjord Hospice. Vi var på studerende besøg i efteråret, det var en fantastisk oplevelse, som vi glæder os til at dele med kollegaer.

Med udgangen af 2017 har vi haft næsten 500 Kursister med på kursus. Det er vi yderst taknemlige for. Det har været fagligt berigende samt sjovt og hyggeligt at møde så mange entusiastiske kollegaer, vi vil se frem til at møde endnu flere de kommende år.

Regnskab Lægekurserne.dk 2016

Indtægter :

Kursusindtægter                                                                                2.820.980,00

Renteindtægt :                                                                                                     0

Indtægt i alt.:                                                                                  2.820.980,00

Udgifter :

Honorarer :                                                                                           1.154.946,00

Ophold og transport :                                                                           1.286.081,00

Revisor:                                                                                                   16.187,00
ontorartikler:                                                                                              9.740,00

EDB udgifter incl. hjemmeside.                                                                    6.696,00

Annoncering incl. forsendelse:                                                                 25.498,00

Bankgebyrer:                                                                                                  860,00

Gaver, blomster + andre omkostninger :                                                    2.270,00

Mindre anskaffelser:                                                                                        358,00

Abonnement Nem Tilmeld                                                                         18.750,00

Udgifter i alt :                                                                    2.521.386,00

Årets resultat :                                                                                  299.594,00
Egenkapital i alt                                                                                 589.673,00

 

Indestående : 

Sydbank :                                                                                         563.295,00

Nem Tilmeld :                                                                                          581.731,00

Referat fra Lægekurserne.dk’s generalforsamling 8 dec. 2016

1: Valg af dirigent

Pia Borup blev valgt som dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2: Formandens beretning

Se formandens beretning

3: Regnskabet for 2015 blev fremlagt og godkendt.

Kan ses på hjemmesiden under Regnskab

4: Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

5: Bestyrelsen genopstiller og blev valgt.

Formandens beretning :

Vi er ved at være ved udgangen af det tredje år med Lægekurserne.dk. og er ved at have samlet grundig erfaring i planlægning og afvikling af kurser, samt al det administrative inkl. annoncering. Vi udsendte i 2015 3 nyheds breve og i 2016 2 nyhedsbreve, som postomdelt kommer frem til alle lægeklinikker i landet. Med den ændrede porte og det store arbejde i håndtering af de ca. 2000 breve, er vi gået tiltagende over til elektronisk nyhedsbrev. Dette er blevet godt modtaget på ca. 2100 mailadresser. Vi vil fremover arbejde på at være mere på forkant med kursus annoncering også på facebook.

I 2015 har vi haft 287 kursister med på 12 kurser.  Vi kunne byde på 3 Rejsekurser og  i alt 9 kurser af 1 til 3 dages varighed afholdt i DK.

2016 er ved at løbe ud og vi kan med tilfredshed notere fin fremgang i kurser og kursister. Vi har således i år afholdt 17  Kurser for 357 kursister. Heraf var 4 rejsekurser og 13 blev holdt i DK . Specielt året sidste rejsekurser til Azorerne og London, var meget flot besøgt. Efter mange år på Svinkløv bade hotel, måtte vi med stor sorg og en uges varsel finde andet kursus sted til “Den døende patient og udfordrende samtaler”, da Svinkløv brændte. Vi fik med yderst kort varsel flyttet kurset til Ruth’s hotel på Skagen. Det var dog ikke Svinkløv, og til Maj 2017, prøver vi om Nymindegab kro og badehotel, kan komme tættere på “Svinkløv ånden”.

2016 blev også året hvor Systematisk efteruddannelse blev en ekstra efteruddannelsesmulighed. Systematisk efteruddannelse stiller særlige skarpe krav til indhold og pædagogisk afvikling af kurset. Vi er stolte af det i 2016 lykkes at få godkendelse til 3 kurser, som var meget eftertragtede

I 2017 har vi 4 kurset under Systematisk efteruddannelse på programmet. Kurset Børn og unge i praksis var hurtigt overtegnet. Det gentages i marts 2017 i København og som rejsekursus på Mallorca i august. Det bliver og så i Palma vi afholder: Patienten med kronisk lidelse og multimorbiditet, også under Systematisk efteruddannelse. Foreløbig er der annonceret 15 kurser for 2017, og flere er på vej.

Regnskabet for 2015, blev fornuftigt med et overskud på 229.667 kr. som det kan ses på det omdelte regnskab. 2016 tegner også til at give overskud, her må vi afvente det endelige regnskab.

Alt i alt har det været sjov, hyggeligt og berigende at arrangere kurser og møde så mange gode kollegaer til både seriøs undervisning og mere uforpligtende samvær. Det ser ud til at 2017, også kan blive et spændende kursus år, som jeg vil se frem til.

Referat Britta Mollerup

Der afholdes generalforsamling 2016 d. 8 dec. kl 16.00 i MBK’s lokaler i København efter kurset søvn

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Regnskab 2015

4: Indkomne forslag

5: Eventuelt

Jvf. vedtægter er der ingen på valg dette år, da alle i bestyrelsen ønsker at fortsætte.

Regnskab 2015

Indtægter :

Kontingenter :

Indbetaling fra kursister :                                                                      1.757.780

Renteindtægt :                                                                                                     31

Indtægt i alt.:                                                                                            1.757.811

Udgifter :

Honorarer :                                                                                                734.468

Ophold og transport :                                                                               690.038

Revisor:                                                                                                         12.350

Kontorartikler:                                                                                            24.691

EDB udgifter:                                                                                                 7.650

Annoncering incl. forsendelse:                                                                47.293

Bankgebyrer:                                                                                                     425

Gaver, blomster + andre omkostninger :                                                 8.472

Mindre anskaffelser:                                                                                    2.757

Udgifter i alt :                                                                                         1.528.144

Årets resultat :                                                                             229.667

 

Indestående :

Sydbank :                                                                                              89.747

Nem Tilmeld :                                                                                         478.898

Der afholdtes i henhold til vedtægterne generalforsamling 2015

Torsdag d. 10 september  2015  kl. 17.00

Danhostel Roskilde

Vindeboder 7

4000 Roskilde

1: Valg af dirigent

Pia Borup blev valgt som dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2: Formandens beretning .

Se formandens beretning

3: Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Kan ses på hjemmesiden under Regnskab

4: Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

5: Bestyrelsen genopstiller og blev valgt.

Formandens beretning

2014 var vores første år med Lægekurserne.dk. Det må betegnes som yderst tilfredsstillende, at vi kunne gennemføre 9 kurser med i alt 148 kursister. 2 kurser måtte aflyses pga. for få tilmeldte, tankevækkende nok hhv. Mindfulness, som i 2014 havde 3 tilmeldte, men genførtes med stor tilfredshed fra 22 deltagere i 2015. Den anden aflysning i 2014 var det gennemprøvede og succesfyldte kursus i bevægeapparatet: Av min arm, mit ben, min ryg med funktionel reumatologi på højt plan. Begge kurser er annonceret til gentagelse i 2016.

I første halvår af 2015 har vi allerede haft 100 kursister fordelt på 6 kurser. I resten af 2015 er der annonceret 6 kurser med 123 tilmeldingen pr. 28-08-15. hvilket er yderst tilfredsstillende. I 2016 er der foreløbig annonceret 11 kurser.

Vi har gennemført i alt 6 kurser i udlandet. 4 i 2014 og 2 i første halvår 2015. På disse kurser stræber vi mod ,t kursisterne selv arrangerer deres rejse til kursusstedet. Det giver fleksibilitet for den enkelte i forhold til,  tid og valg af lufthaven, i forhold til,  hvor man bor i landet og reducerer hyppigt rejseprisen betydeligt, da vi betaler overpriser på fly ved gruppebestillinger.

Vi har ved de fleste af vores kurser haft mulighed for deltagelse af yngre læger og praksispersonale. Dette fortsætter vi gerne med. Det giver en dynamik i kurset og er for mange praksis også en anledning til at få en fælles kursusoplevelse, både fagligt og socialt. Undervisningen er altid på lægefagligt niveau, det har endnu ikke givet problemer i forhold, hvis vi skal dømme dette ud fra praksispersonalets evalueringer.

Vi fortsætte således med at udbyde kurserne så alle interesserede i emnerne kan melde sig ind i foreningen og deltage i kurserne.

Alle kurser er hidtil blevet Godkendt for PLO’s efteruddannelses udvalg uden anmærkninger.

Vi er glade for at kunne udbyde kurser, der klart  opfylder kvalitetskravene

Regnskab 2014.

Indtægter :

Kontingenter :                                                                                               14.900

Indbetaling fra kursister :                                                                      1.624.481

Renteindtægt :                                                                                                    913

Indtægt i alt.:                                                                                          1.640.294

Udgifter :

Honorarer :                                                                                                538.967

Ophold og transport :                                                                              992.093

Revisor:                                                                                                          8.025

Kontorartikler:                                                                                            14.153

EDB udgifter:                                                                                               48.125

Annoncering incl. forsendelse:                                                               50.244

Bankgebyrer:                                                                                                   655

Gaver, blomster + andre omkostninger :                                               1.916

Udgifter i alt :                                                                                       1.654.178

Årets resultat :                                                                               -13.884 

Indestående :

Sydbank :                                                                                              17.991

Nem Tilmeld :                                                                                         347.512