Om Lægekurserne.dk

Efteruddannelsesforeningen Lægekurserne.dk er dannet som forening mhp. at tilbyde efteruddannelse på højt fagligt niveau, for læger og personale i praksis sektoren. Undervisningen er på lægefagligt niveau.                                                                                                                                                                               Du bliver automatisk medlem af Lægekurserne.dk, når du tilmelder dig et kursus. Som forening har vi mulighed for at tilbyde kurser momsfrit til medlemmer. Dvs: Kursister fritages for moms på kursus prisen, når de deltager i foreningens kurser og andre uddannelses tilbud.

Kontingentet er ved foreningens stiftelse fastsat til 100 kroner/år. Medlemmerne der deltager i et kursus betaler et momsfrit gebyr, som dækker deltagelse i kursus.  Ved deltagelse i kursus frigøres man for indbetaling af årskontingent, dette fratrækkes således fratrækkes kursusprisen.

Bestyrelse

Britta Løvborg Mollerup (formand) 
tlf. 20 89 77 15 
e-mail: [email protected]  
                                                                                                                                                  
Søren Mollerup ( kasserer) 
tlf. 31 33 95 77
e-mail: [email protected]

Pia Borup (sekretær)
tlf. 56 27 40 09
e-mail: [email protected]

Vi er alle praktiserende læger med snart 25 års erfaring i kursus tilrettelæggelse og ledelse.

Vi har tidligere arrangeret kurser i Lægekredsforeningen Roskilde og Fællesudvalget og efter deres nedlæggelse i samarbejde med Dagens Medicin. Vi fortsætter med samme høje kursuskvalitet i Lægekurserne.dk, men med lavere priser pga. forenklet tilmelding og administration.

Bestyrelses arbejdet er  uhonoreret.

Tilmelding

Sker ved “Først til mølle” -princip. På kursusoversigten her på siden, kan du komme til tilmeldingssiden, hvor du kan tilmelde dig, samt læse mere information om kurset, så som priser, tidspunkter, tilmeldingsfrister mm.  Du betaler depositum/kurset direkte ved tilmeldingen og er hermed sikret plads på kurset. Man kan ikke tilmelde sig på et overtegnet kursus.

Betaling

For at minimere administrationsudgifterne betales kurserne/depositum via Nemtilmeld betalingssystem. Du modtager straks  kvittering, som bevis på din optagelse. Vi stiler mod at gennemføre alle kurser, også ved begrænset deltager antal. Skulle et kursus blive aflyst tilbageføres beløbet direkte til din konto.

Fortrydelse

Hvis du fortryder, at du meldte dig på kurset vil afmeldings mulighed afhænge af kursets type.Det indbetalte depositum tilbagebetales ikke (administrationsomkostninger)
Indlandskurser uden overnatning: Kan afmelding ske inden 8 uger før afholdelse med fuld refusion (ex depositum)
Indlandskurser med overnatning: Kan afmelding ske inden 3 måneder før afholdelse med fuld refusion (ex depositum)
Udlandskurser afhænger af det enkelte kursus betingelser (se under de enkelte kurser). Når kurset besluttes gennemført opkræves 50 % og 3 måneder før afholdelse opkræves restbeløbet. Disse beløb refunderes ikke ved fortrydelse.

Må et kursus aflyses fra laegekurserne.dk’s side refunderes det fulde løb (incl. depositum)

Forsikring

Det er vores erfaring, at de fleste læger har en erhvervsrejseforsikring, hvorfor denne merudgift IKKE er lagt på kursusprisen, men må tilkøbes, hvis man ønsker dette
TRYG tilbyder f.eks.: Erhvervsrejseforsikring med dækning for sygdom inden og under rejsen for 300kr. for 6 dage.
Erhvervsrejseforsikring dækker både sygdom og afbestilling for op til 25 dage koster ca.1600 kr. for et år

Spørgsmål og kontakt til os

Kan ske på: [email protected]. Vi vil vende hurtigt tilbage med svar på mail eller ved opringning, hvis det ønskes.

Kursusmateriale

Kursusmateriale lægges ud i Dropbox for det enkelte kursus, eller under kurset på Laeger.dk under kurset. Dette vil i en del tilfælde være muligt før kurset, mens andet kursusmateriale lægges ud i forbindelse med afholdelse af kurset eller kort efter