Referat af generalforsamling 17 december 2019:

Valg dirigent: Pia Borup valgt

Formandens beretning ved BM ( se denne)

Fremlæggelse af regnskab ved SM

Fremlæggelse af kursus oversigt 2020,blev godkendt.

Evt: forslag om foreningen kan blive kontingent fri. overvejes videre.

Bestyrelse Genvalgt: Britta Mollerup som formand, Søren Mollerup som kasser og Pia Borup som Sekretær

Formandens beretning for året 2019:
Kursus året 2019 har været travlt med mange spændende kurser i både ind og udland.
LIV MERE-TÆNK MINDRE om metakognitiv terapi på Krydstogt, har været afhold 2 gange i år. Efter evalueringerne med stort personligt og fagligt udbytte for kursisterne, er det planlagt igen i 2020 både på krydstogt i september og som 2 dages kursus på Dragsholm.
Det er også blevet til 2 kurser om Kroniker og Ældre på Mallorca og Dragsholm, også disse bliver gentaget. Kurset Smerte, tab og tackling er efter mange år på Azorerne flyttet til Rom, hvor næste års kursus, vil være på Brigida klosteret.
Der er planlagt nyt rejse kursus: Dermatologi og Sol i Malaga i februar 2020
Efter flere år med samme emner inden for Systematisk efteruddannelse, er der nye emner på vej. Disse er opslået i kursusprogrammet, men venter på endeligt curriculum ved årsskiftet, inden den endeligt tekst og program. Det bliver spændende at komme i gang med nye emner. Vi har allerede en del tilmeldinger på Ondt i Skroget: Når Ryg, led mm. smerter. Her forventer vi at 3 ud af 5 kursus dage i Nice, kan godkendes som Systematisk efteruddannelse.
Kursusprogrammet for 2020 er med forbehold for de nye curricula til systematisk efteruddannelse på plads, og vi glæder os til endnu et år med hyggeligt samvær med kollegaer om en bred vifte af faglige kurser.

REGNSKAB:
Regnskab Laegekurserne.dk 2018
Indtægter :
Kursusindtægter. (incl Kontingenter.) 5.306.965,00
Renteindtægt :
Indtægt i alt.: 5.306.965,00

Udgifter :
Honorarer : 2.458.575,00
Ophold og transport : 2.176.485,00
Revisor: 18.912,00
Kontorartikler: 12.639,00
EDB udgifter incl. hjemmeside. 3.484,00
Bankgebyrer: 480,00
Annoncer 1.015,00
Gaver, blomster + andre omkostninger : 1.187,00
Mindre anskaffelser: 35.730,00
Abonnement Nem Tilmeld 18.750,00
Transaktionsgebyrer Nem Tilmeld 3.096,00
P-afgift 750,00
Udgifter i alt : 4.731.103,00

Årets resultat : 575.862,00
Egenkapital i alt 1.054.307,00

Indestående :
Sydbank : 452.858,00
Nem Tilmeld : 1.884.231 ,00

————————————————————————————————————————————————————-

Der indkaldes til årlig generalforsamling d. 17 december 2019 kl. 17.00 på foreningens adresse. Nørregade 20 1.tv. 4600 Køge ( Lægerne Mollerup )
Tilmelding senest d. 10 december.

Dagsorden.
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab 2018
kursusprogram 2020
Forslag / eventuelt

————————————————————————————————————————————————————–

Referat af generalforsamling 2018 d. 13 dec. i MBK’s lokaler i København

Valg af dirigent : PB blev valgt

Formandens beretning: Ved BM

Fremlæggelse af regnskab ved SM

Evt/ indkomne forslag: ingen forslag

Fremlæggelse af kursusprogram for 2019

Bestyrelse Genvalgt: Britta Mollerup: formand, Søren Mollerup kasser og Pia Borup Sekretær.

Formandens beretning. 2018

Det er nu gået 5 år siden vi grundlagde Lægekurserne.dk, og vi kan med glæde notere stor fremgang i kursus aktiviteten. Der blev i 2017 afholdt 19 kurser og i 2018 kommer vi op på 21 kurser.
For første gang har vi afholdt kursus på krydstogt. Kurset LEV MERE TÆNK MINDRE. Blev en stor succes. Forårs kurset i 2019 er allerede udsolgt, og vi gentager det september 2019. Det har også været stor interesse for andre rejse kurser. Vi kan melde udsolgt til Smerte, tab og tackling på Azorerne og Addicted i London. Kurset Bevægeapparatet-så du kan det i Nice, har fået en aflægger i et trænings app kursus Ondt i Skroget, det skal trænes væk, som holdes i København.
Systematisk efteruddannelse trækker mange på kursus. Børn og unge i praksis afholdes 3 gange om året med alt udsolgt hver gang.. På kurset Hverdagspsykiatri får Thomas Borgen Uhre fantastiske evalueringer hver gang. TID til Kronikere har både en 2 dages udgave på Dragsholm slot og en 3 dages på Mallorca. Mallorca opgaven forventes at udvides så overskriften bliver TID til kronikere og Ældre og dermed blive 3 dage med Systematisk efteruddannelse.
Kursusprogrammet for 2019 er stort set på plads og vi ser frem til endnu et år hvor vi arbejder videre på at skabe kurser med stort fagligt udbytte og god kollegial stemning.

Med venlig hilsen
Britta Mollerup
Lægekurserne.dk

Regnskab Laegekurserne.dk 2017
Indtægter :
Kursusindtægter 4.164.750,00
Renteindtægt : 0
Indtægt i alt.: 4.164.750,00

Udgifter :
Honorarer : 1.820.718,00
Ophold og transport : 1.818.900,00
Revisor: 16.550,00
Kontorartikler: 7.708,00
EDB udgifter incl. hjemmeside. 1.500,00
Annoncering incl. forsendelse: 13.969,00
Bankgebyrer: 19,00
Annoncer 429,00
Gaver, blomster + andre omkostninger : 1.761,00
Mindre anskaffelser: 1.297,00
Abonnement Nem Tilmeld 18.750,00
Udgifter i alt : 3.700.116,00

Årets resultat : 464.634,00
Egenkapital i alt 1.054.307,00

Indestående :
Sydbank : 790.866,00
Nem Tilmeld : 664.411,00

Referat af generalforsamling 2017 d. 14 dec. kl. 16.00 i MBK’s lokaler i København

1: Valg af dirigent : PB

2: Formandens beretning ved BM

3: Regnskab 2016. Blev omdelt og fremlagt af SM

4: Indkomne forslag : ingen

5: Eventuelt: intet

Jvf. vedtægter er der ingen på valg dette år, da alle i bestyrelsen ønsker at fortsætte.

 

Formandens beretning 2017

Endnu et kursus år er ved at være gået. Det har været en fornøjelse at se så mange gode kollegaer er så fagligt aktive. Vi har afholdt 19 kurser
Regnskabet for kurserne er fremlagt. Vi har fået en generel fornuftig økonomi, som har tilladt os at gennemføre også kurset med mere begrænset tilmelding. Vi har således ikke haft aflysninger i år. 

Som noget nyt i år holdt vi kursus i Metakognitivterapi på Sicilien. Det var et spændende og velevalueret kursus, var dog ikke til større grupper, så næste kursus i Metakognitivterapi: LEV MERE- TÆNK MINDRE vil blive ombord på Krydstogtskib, en kursusform vil ikke har prøvet før, det bliver spændende, og har allerede givet stor interesse. Vi har udtalt 6 udlandsrejser på årets program, hvoraf de 4 første har været afholdt med succes

Indlandskurserne har været en blanding af selvvalgt og systematisk efteruddannelse, af 1-3 dages varighed. Flere kurser under systematisk efteruddannelse har været gentaget pga. den store tilslutning. Det store behov for systematisk efteruddannelse afspejler sig også i det kommende års kursus program, hvor foråret byder på 5 kurser, med endnu ikke annonceret gentagelser i efteråret.

Kurset Den døende patient er et kursus med både en systematisk og en selvvalgt del. Det afholdes på det fantastik smukt beliggende Nymindegab badehotel. Som noget nyt på dette kursus, skal vi besøge Ankerfjord Hospice. Vi var på studerende besøg i efteråret, det var en fantastisk oplevelse, som vi glæder os til at dele med kollegaer.

Med udgangen af 2017 har vi haft næsten 500 Kursister med på kursus. Det er vi yderst taknemlige for. Det har været fagligt berigende samt sjovt og hyggeligt at møde så mange entusiastiske kollegaer, vi vil se frem til at møde endnu flere de kommende år.

 

Regnskab Lægekurserne.dk 2016

Indtægter :

Kursusindtægter                                                                                2.820.980,00

Renteindtægt :                                                                                                     0

Indtægt i alt.:                                                                                  2.820.980,00

 

Udgifter :

Honorarer :                                                                                           1.154.946,00

Ophold og transport :                                                                           1.286.081,00

Revisor:                                                                                                   16.187,00
ontorartikler:                                                                                              9.740,00

EDB udgifter incl. hjemmeside.                                                                    6.696,00

Annoncering incl. forsendelse:                                                                 25.498,00

Bankgebyrer:                                                                                                  860,00

Gaver, blomster + andre omkostninger :                                                    2.270,00

Mindre anskaffelser:                                                                                        358,00

Abonnement Nem Tilmeld                                                                         18.750,00

Udgifter i alt :                                                                    2.521.386,00

Årets resultat :                                                                                  299.594,00
Egenkapital i alt                                                                                 589.673,00

 

Indestående : 

Sydbank :                                                                                         563.295,00

Nem Tilmeld :                                                                                          581.731,00

 

 

 

Referat fra Lægekurserne.dk’s generalforsamling 8 dec. 2016

 

1: Valg af dirigent

Pia Borup blev valgt som dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2: Formandens beretning

Se formandens beretning

3: Regnskabet for 2015 blev fremlagt og godkendt.

Kan ses på hjemmesiden under Regnskab

4: Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

5: Bestyrelsen genopstiller og blev valgt.

 

Formandens beretning :

Vi er ved at være ved udgangen af det tredje år med Lægekurserne.dk. og er ved at have samlet grundig erfaring i planlægning og afvikling af kurser, samt al det administrative inkl. annoncering. Vi udsendte i 2015 3 nyheds breve og i 2016 2 nyhedsbreve, som postomdelt kommer frem til alle lægeklinikker i landet. Med den ændrede porte og det store arbejde i håndtering af de ca. 2000 breve, er vi gået tiltagende over til elektronisk nyhedsbrev. Dette er blevet godt modtaget på ca. 2100 mailadresser. Vi vil fremover arbejde på at være mere på forkant med kursus annoncering også på facebook.

I 2015 har vi haft 287 kursister med på 12 kurser.  Vi kunne byde på 3 Rejsekurser og  i alt 9 kurser af 1 til 3 dages varighed afholdt i DK.

2016 er ved at løbe ud og vi kan med tilfredshed notere fin fremgang i kurser og kursister. Vi har således i år afholdt 17  Kurser for 357 kursister. Heraf var 4 rejsekurser og 13 blev holdt i DK . Specielt året sidste rejsekurser til Azorerne og London, var meget flot besøgt. Efter mange år på Svinkløv bade hotel, måtte vi med stor sorg og en uges varsel finde andet kursus sted til “Den døende patient og udfordrende samtaler”, da Svinkløv brændte. Vi fik med yderst kort varsel flyttet kurset til Ruth’s hotel på Skagen. Det var dog ikke Svinkløv, og til Maj 2017, prøver vi om Nymindegab kro og badehotel, kan komme tættere på “Svinkløv ånden”.

2016 blev også året hvor Systematisk efteruddannelse blev en ekstra efteruddannelsesmulighed. Systematisk efteruddannelse stiller særlige skarpe krav til indhold og pædagogisk afvikling af kurset. Vi er stolte af det i 2016 lykkes at få godkendelse til 3 kurser, som var meget eftertragtede

I 2017 har vi 4 kurset under Systematisk efteruddannelse på programmet. Kurset Børn og unge i praksis var hurtigt overtegnet. Det gentages i marts 2017 i København og som rejsekursus på Mallorca i august. Det bliver og så i Palma vi afholder: Patienten med kronisk lidelse og multimorbiditet, også under Systematisk efteruddannelse. Foreløbig er der annonceret 15 kurser for 2017, og flere er på vej.

Regnskabet for 2015, blev fornuftigt med et overskud på 229.667 kr. som det kan ses på det omdelte regnskab. 2016 tegner også til at give overskud, her må vi afvente det endelige regnskab.

Alt i alt har det været sjov, hyggeligt og berigende at arrangere kurser og møde så mange gode kollegaer til både seriøs undervisning og mere uforpligtende samvær. Det ser ud til at 2017, også kan blive et spændende kursus år, som jeg vil se frem til.

Referat Britta Mollerup

 

Der afholdes generalforsamling 2016 d. 8 dec. kl 16.00 i MBK’s lokaler i København efter kurset søvn

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Regnskab 2015

4: Indkomne forslag

5: Eventuelt

Jvf. vedtægter er der ingen på valg dette år, da alle i bestyrelsen ønsker at fortsætte.

 

Regnskab 2015

Indtægter :

Kontingenter :

Indbetaling fra kursister :                                                                      1.757.780

Renteindtægt :                                                                                                     31

Indtægt i alt.:                                                                                            1.757.811

 

Udgifter :

Honorarer :                                                                                                734.468

Ophold og transport :                                                                               690.038

Revisor:                                                                                                         12.350

Kontorartikler:                                                                                            24.691

EDB udgifter:                                                                                                 7.650

Annoncering incl. forsendelse:                                                                47.293

Bankgebyrer:                                                                                                     425

Gaver, blomster + andre omkostninger :                                                 8.472

Mindre anskaffelser:                                                                                    2.757

Udgifter i alt :                                                                                         1.528.144

 

Årets resultat :                                                                             229.667

 

Indestående :

Sydbank :                                                                                              89.747

Nem Tilmeld :                                                                                         478.898

 

Der afholdtes i henhold til vedtægterne generalforsamling 2015

Torsdag d. 10 september  2015  kl. 17.00

Danhostel Roskilde

Vindeboder 7

4000 Roskilde

 

1: Valg af dirigent

Pia Borup blev valgt som dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2: Formandens beretning .

Se formandens beretning

3: Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Kan ses på hjemmesiden under Regnskab

4: Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

5: Bestyrelsen genopstiller og blev valgt.

Formandens beretning

2014 var vores første år med Lægekurserne.dk. Det må betegnes som yderst tilfredsstillende, at vi kunne gennemføre 9 kurser med i alt 148 kursister. 2 kurser måtte aflyses pga. for få tilmeldte, tankevækkende nok hhv. Mindfulness, som i 2014 havde 3 tilmeldte, men genførtes med stor tilfredshed fra 22 deltagere i 2015. Den anden aflysning i 2014 var det gennemprøvede og succesfyldte kursus i bevægeapparatet: Av min arm, mit ben, min ryg med funktionel reumatologi på højt plan. Begge kurser er annonceret til gentagelse i 2016.

I første halvår af 2015 har vi allerede haft 100 kursister fordelt på 6 kurser. I resten af 2015 er der annonceret 6 kurser med 123 tilmeldingen pr. 28-08-15. hvilket er yderst tilfredsstillende. I 2016 er der foreløbig annonceret 11 kurser.

Vi har gennemført i alt 6 kurser i udlandet. 4 i 2014 og 2 i første halvår 2015. På disse kurser stræber vi mod ,t kursisterne selv arrangerer deres rejse til kursusstedet. Det giver fleksibilitet for den enkelte i forhold til,  tid og valg af lufthaven, i forhold til,  hvor man bor i landet og reducerer hyppigt rejseprisen betydeligt, da vi betaler overpriser på fly ved gruppebestillinger.

Vi har ved de fleste af vores kurser haft mulighed for deltagelse af yngre læger og praksispersonale. Dette fortsætter vi gerne med. Det giver en dynamik i kurset og er for mange praksis også en anledning til at få en fælles kursusoplevelse, både fagligt og socialt. Undervisningen er altid på lægefagligt niveau, det har endnu ikke givet problemer i forhold, hvis vi skal dømme dette ud fra praksispersonalets evalueringer.

Vi fortsætte således med at udbyde kurserne så alle interesserede i emnerne kan melde sig ind i foreningen og deltage i kurserne.

Alle kurser er hidtil blevet Godkendt for PLO’s efteruddannelses udvalg uden anmærkninger.

Vi er glade for at kunne udbyde kurser, der klart  opfylder kvalitetskravene

Regnskab 2014.

Indtægter :

Kontingenter :                                                                                               14.900

Indbetaling fra kursister :                                                                      1.624.481

Renteindtægt :                                                                                                    913

Indtægt i alt.:                                                                                          1.640.294

Udgifter :

Honorarer :                                                                                                538.967

Ophold og transport :                                                                              992.093

Revisor:                                                                                                          8.025

Kontorartikler:                                                                                            14.153

EDB udgifter:                                                                                               48.125

Annoncering incl. forsendelse:                                                               50.244

Bankgebyrer:                                                                                                   655

Gaver, blomster + andre omkostninger :                                               1.916

Udgifter i alt :                                                                                       1.654.178

Årets resultat :                                                                               -13.884 

Indestående :

Sydbank :                                                                                              17.991

Nem Tilmeld :                                                                                         347.512